Tribunál zajišťuje, aby unijní orgány dodržovaly právo EU

Tribunál zajišťuje, aby unijní orgány dodržovaly právo EU


Unijní orgány musí při přijímání legislativy dodržovat právo EU. Pokud se určitá osoba nebo společnost, vůči které bylo přijato rozhodnutí EU, domnívá, že právo nebylo dodrženo, může se obrátit na Soudní dvůr EU. Tyto případy projednává Tribunál, vytvořený v roce 1989 s cílem zlepšit soudní ochranu občanů a společností. Do pracovní náplně tohoto soudu spadají takové oblasti, jako je např. hospodářská soutěž, životní prostředí, veřejné zdraví, ochranné známky a transparentnost, které se všechny mohou dotýkat jednotlivců nebo společností. V jednom známém rozsudku například Tribunál potvrdil pokuty ve výši téměř půl miliardy eur uložené společnosti Microsoft za porušení unijních pravidel hospodářské soutěže. V jiném rozhodnutí Tribunál potvrdil, že státy mohou trvat na tom, aby všechny zápasy fotbalového mistrovství světa a mistrovství Evropy byly vysílány ve volně dostupném televizním vysílání ve veřejném zájmu. Tribunál se však neomezuje na pouhé schvalování rozhodnutí EU a velmi často ruší rozhodnutí přijatá jinými orgány EU. Tak tomu bylo v řadě rozsudků týkajících se fúzí a akvizic, které zajistily, aby Komise nyní při přijímání svých rozhodnutí věnovala větší pozornost hospodářským dopadům fúze. Tribunál také rozhodl, že unijní orgány jsou odpovědné za své akty, když trval na tom, aby respektovaly základní práva občanů tím, že zajistí, aby bylo respektováno právo každého být informován o tom, proč vůči němu bylo přijato rozhodnutí, a na tom, aby naše právo na přístup k dokumentům EU bylo zamítnuto pouze za přesně vymezených okolností. Tribunál tak zajišťuje, aby EU dodržovala vlastní pravidla a zůstala organizací založenou na zásadě právního státu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *